Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin kinh tế - xã hội

27/08/2014 - 9:43 AMbaohaiphong.com.vn 8335 Lượt xem

Quang cảnh hội nghị

Chiều 26-8, đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

 
Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 đang đứng nhiều cơ hội, thuận lợi lớn. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cấp, ngành, địa phương cần bám sát Kết luận 72 của Bộ Chính trị khóa 11.

Đồng chí yêu cầu, việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 -2020 của thành phố cần: phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công ngiệp lớn có sức cạnh tranh cao; hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, phấn đấu hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế  và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; đô thị phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm, đô thị đặc biệt cấp quốc gia, là thành phố sinh thái  - thành phố kinh tế; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố theo hướng đồng bộ, cân đối và hiện đại hóa. Cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, từng bước nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của nhân dân; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; là pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng -  anh ninh. Tăng cường hợp tác vùng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng bộ máy chính quyền thành phố, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh thông, thạo việc, đề cao tính phục vụ nhân dân.

Đối với, công tác đầu tư công, đồng chí lưu ý, việc lựa chọn dự án đầu tư cần được lựa chọn, tính toán phù hợp thực tiễn và tương lai thành phố, n bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng thành phố trong 5 năm tới rộng về quy mô, mạnh về tầm vóc và chất lượng.

Trước đó, hội nghị được nghe Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp báo cáo một số nội dung cơ bản trong chỉ thị số 22, 23 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2026 -2020. Trong đó, đối với thành phố Hải Phòng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 -2020, tăng 13,5 – 14% năm. Cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn hiện hành vào năm 2020.

Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Dương Ngọc Tuấn trình bày lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố. Trong đó, hướng dẫn có lưu ý các ngành, lĩnh vực và địa phương cần tập trung xây dựng các mục tiêu, kế hoạch bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thanh Bình trình bày định hướng kế hoạch cân đối ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020./.

Chia sẻ bài viết: