Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thủ tục lãnh sự

Chính sách nhập xuất cảnh mới của Thái Lan
Về thông tin từ 12/8/2014 phía Thái Lan chỉ miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Thái Lan với mục đích du lịch, các trường hợp nhập cảnh với mục đích khác phải xin thị thực, Cục Lãnh sự xin thông báo: Theo Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký ngày 9/5/2000, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh...
Chi tiết


Thủ tục nhập cảnh, gia hạn thị thực và tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài
Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp tránh phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục cho khách; căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Ngoại vụ có một số hướng dẫn như sau:
Chi tiết