Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Các dự án

06/11/2014 - 8:58 AMheza.gov.vn 9584 Lượt xem

Ngày 04/11/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 nhà đầu tư bao gồm Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines (MOL) (Nhật Bản), Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Việt Nam (Viseco) (Việt Nam), Công ty cổ phần Liên kết vàng (GL) (Việt Nam), đăng ký thành lập Công ty TNHH MVG Đình Vũ và thực hiện dự án “Kinh doanh kho bãi MVG Đình Vũ” tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Dự án được thực hiện với mục tiêu và quy mô: dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị, sau khi ổn định kinh doanh dự kiến tổng số hàng hóa lưu kho là 12.000 tấn hàng rời/năm và 70.000 TEUs/năm; dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. Tổng vốn đầu tư của dự án tương đương 4.150.000 USD, bằng với vốn góp thực hiện dự án. Theo kế hoạch, tháng 01/2015 dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động./.

 

 

Thực hiện: Thành Công - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Chia sẻ bài viết: