Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của JICA tại Việt Nam

Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của JICA tại Việt Nam
Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của JICA tại Việt Nam
Sáng 7/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng làm việc với Đoàn công tác của JICA Việt Nam kiểm tra tiến độ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
  Chi tiết