Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Xúc tiến hợp tác với Đoàn Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức – GWP trong lĩnh vực công nghệ xanh

Xúc tiến hợp tác với Đoàn Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức – GWP trong lĩnh vực công nghệ xanh
Xúc tiến hợp tác với Đoàn Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức – GWP trong lĩnh vực công nghệ xanh
Sáng 14/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tiếp Đoàn công tác do ông Peter Stamm - thành viên Ban lãnh đạo và là đại diện của Đoàn Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức - GWP, Tổng Giám đốc ủy quyền của tập đoàn bơm WILO làm trưởng đoàn đến tìm hiểu về cơ hội hợp tác với thành phố Hải Phòng.
  Chi tiết