Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Áp dụng thí điểm hệ thống xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao tại quận Hải An

Áp dụng thí điểm hệ thống xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao tại quận Hải An
Áp dụng thí điểm hệ thống xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao tại quận Hải An
Chiều 27/10, UBND thành phố phối hợp Hiệp hội hợp tác kỹ thuật quốc tế thành phố Kitakyushu (Kita) tổ chức chức hội thảo kỹ thuật về hệ thống xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ (BOD) cao áp dụng công nghệ CM (công nghệ xúc tác vi sinh vật). Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố và đại diện 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải nồng độ hữu cơ cao tham dự.
  Chi tiết