Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Tăng cường quan hệ hợp tác Hải Phòng - Niigata

Tăng cường quan hệ hợp tác Hải Phòng - Niigata
Tăng cường quan hệ hợp tác Hải Phòng - Niigata
Sáng 14/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban chiến lược quốc tế thuộc Hiệp hội kinh tế tỉnh Niigata (Nhật Bản). Trưởng Đoàn là ông Yamamoto Yoshima, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hard Off Corporation.
  Chi tiết