Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoạt động đối ngoại phải là phương thuốc hòa bình hữu hiệu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoạt động đối ngoại phải là phương thuốc hòa bình hữu hiệu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoạt động đối ngoại phải là phương thuốc hòa bình hữu hiệu
Sáng 22/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12” khai mạc tại Hà Nội.
  Chi tiết