Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn tiếp xã giao Phó Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn tiếp xã giao Phó Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn tiếp xã giao Phó Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam
Chiều 26/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn chủ trì buổi tiếp xã giao bà Liurka Podiguez, Đại diện lâm thời, Phó Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam nhân dịp tổ chức Giao lưu Hữu nghị Kỷ niệm 63 năm Cuộc tiến công Trại lính Môn-ca-đa.
  Chi tiết