Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Khai giảng Lớp Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản

Khai giảng Lớp Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản
Khai giảng Lớp Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường học và sử dụng tiếng Nhật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương và đối tác Nhật Bản, chiều 16/6/2016, Trung tâm Thông tin và Phát triển Đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hải Phòng tiếp tục khai giảng Lớp tiếng Nhật giao tiếp cơ bản.
  Chi tiết