Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Xây dựng Hải Phòng là thành phố an toàn trước thiên tai

Xây dựng Hải Phòng là thành phố an toàn trước thiên tai
Xây dựng Hải Phòng là thành phố an toàn trước thiên tai
Sáng 3-12, UBND thành phố phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo lần 4 tại Hải Phòng trong khuôn khổ Dự án đánh giá rủi ro thiên tai và thiết lập kế hoạch kinh doanh liên tục vùng cho các dự án Khu công nghiệp tập trung thuộc khối ASEAN.
  Chi tiết