Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Sở Ngoại vụ

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ
Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ
Sáng 23/6, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác tổ chức cán bộ Sở Ngoại vụ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
  Chi tiết