Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin văn hóa, du lịch

12/09/2014 - 10:02 AMhaiphong.gov.vn 9386 Lượt xem

Sáng 11/9, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tham vấn báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 
Với 5 phần chính, quy hoạch đã đánh giá hiện trạng hoạt động văn hóa – gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 – 2013 và đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo nhận định: trong giai đoạn 2006-2013, mặc dù điều kiện kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, sự căng thẳng trên biển Đông, song Hải Phòng vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển sự nghiệp VHTTDL. Về lĩnh vực văn hóa và gia đình, thành phố đã thực hiện có kết quả khá tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, phát hành phim và chiếu bóng, văn hóa quần chúng, tuyên truyền cổ động, xây dựng và phát triển gia đình theo hướng bền vững. Về thể dục thể thao, phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân, trường học, lực lượng vũ trang phát triển ngày càng rộng rãi; thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vị trí nhóm các địa phương có thành tích cao trong cả nước, từng bước đạt thứ hạng trong khu vực; công tác đào tạo đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên ngày càng được chú trọng, đặc biệt là công tác đào tạo thế hệ kế cận có sự quan tâm hơn so với giai đoạn trước. Về du lịch, những năm qua thành phố đã có bước phát triển đáng khích lệ; nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động du lịch được nâng lên; công tác quản lý nhà nước đã đi vào nề nếp; công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh; đầu tư phát triển hạ tầng du lịch có chuyển biến tích cực…

 

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch vùng Duyên hải Bắc bộ, tương xứng với vị thế thành phố loại I trung tâm đô thị quốc gia. Thành phố có cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được nâng cao. Phấn đấu xây dựng thành phố Hải Phòng có nền văn hóa phát triển toàn diện, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; nền thể dục thể thao phát triển mang tính khoa học, dân tộc và tiên tiến; phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có hệ thống các khu du lịch quốc gia, loại hình sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Báo cáo quy hoạch đã đưa ra 10 giải pháp cụ thể nhằm phát triển văn hóa, thể thao và du lịch như: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền về cơ chế tổ chức bộ máy, chính sách quản lý cán bộ; giải pháp phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách về tài chính và đẩy mạnh xã hội hóa; có chế chính sách về đất đai và đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất; giải pháp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và bảo vệ môi trường; phối hợp, lồng ghép phát triển văn hóa – gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; phối hợp và hợp tác giữa các ban, ngành ở địa phương và trong cả nước với ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường hợp tác quốc tế; đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đại biểu dự hội thảo cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo quy hoạch đưa ra. Các nội dung, mục tiêu quy hoạch sẽ góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa – gia đình, thể thao và du lịch nước ta nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

 


Khôi Nguyên

Chia sẻ bài viết: