Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin kinh tế - xã hội

24/11/2014 - 12:30 PMhaiphong.gov.vn 8843 Lượt xem

“Đẩy mạnh việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của thành phố; đồng thời nhanh chóng đưa kinh tế tập thể của thành phố thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay…” Đó là quan điểm chính của UBND thành phố trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 13 – KL/TU 25/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TU 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Khóa VII) và Kết luận số 56 – KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng.

 

Tăng cường củng cố phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tập thể

Theo yêu cầu của kế hoạch, trong thời gian tới cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể và các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tập thể trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế tập thể. Bên cạnh đó phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố; UBMTTQ Việt Nam thành phố; các tổ chức , đoàn thể chính trị xã hội, các hiệp hội, quần chúng của thành phố đối với phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Kế hoạch đưa ra một số giải pháp thực hiện: sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố, trên cơ sở tích cực triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật; kiện toàn nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ cấp thành phố, cấp quận, huyện đến xã, phường, thị trấn; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX trên địa bàn thành phố; củng cố các HTX hiện nay, quan tâm phát triển HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp và một số HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề mới như: HTX vệ sinh môi trường, HTX quản lý chợ, HTX bán lẻ, HTX kinh doanh nước sạch….

Tại kế hoạch này, UBND thành phố cũng đề ra mục tiêu, phấn đấu trong năm 2014 hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân loại các đơn vị kinh tế tập thể. Năm 2015, đánh giá, đề xuất xử lý các đơn vị kinh tế tập thể thành phố hoạt động yếu kém, hình thức và không đúng theo Luật HTX. Năm 2016, hoàn thành việc xử lý các HTX hoạt động không đúng luật. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế tập thể thành phố đóng góp 3 – 5% GDP; trong đó có trên 50% cán bộ HTX được đào tạo, trong số đó có 70% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng trở lên, 100% cán bộ chuyên môn, người lao động làm việc tại các HTX được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật; không còn HTX yếu kém, 60% HTX đạt khá trở lên, xây dựng từ 15 đến 20 HTX điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

 

 

Trâm Bầu

Chia sẻ bài viết: