Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin văn hóa, du lịch

03/09/2014 - 4:10 PMhaiphong.gov.vn 12810 Lượt xem

“Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ngoại giao của văn hóa với công tác đối ngoại và sự phát triển hội nhập quốc tế; gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động ngoại giao văn hóa; gắn kết ngoại giao văn hóa với công tác người Việt Nam ở nước ngoài…”. Đây là những nội dung chính trong  Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 vừa được UBND thành phố ban hành.

Kế hoạch hành động là cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ở Hải Phòng thực hiện công tác ngoại giao văn hóa một cách thống nhất, đồng bộ để qua đó trở thành trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại của thành phố, đồng thời có tác động tích cực tới các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, xây dựng mới hoặc rà soát các chương trình ngoại giao văn hóa phù hợp với kế hoạch hành động của thành phố. Lồng ghép các hoạt động văn hóa hàng năm như: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, sáng tác văn học, khôi phục các hoạt động văn hóa dân gian trong lễ hội, nâng cấp tu bổ các di sản văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn…; Xây dựng cơ chế tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư và tài trợ nước ngoài trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo…; phối hợp với các sở, ngành xây dựng đề án đầu tư công trình văn hóa trọng điểm phục vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế; Xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại đặc sắc, đặc trưng văn hóa Hải Phòng để làm quà tặng ngoại giao cho bạn bè quốc tế; Chủ động hợp tác quốc tế có hiệu quả về giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo với các trường nước ngoài (trước tiên là các nước ASEAN và trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…) qua đó tạo cho thành phố những cầu nối ngoại giao, hợp tác, hữu nghị và môi trường văn hóa hấp dẫn bạn bè quốc tế…

Theo yêu cầu của kế hoạch, việc triển khai thực hiện phải huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp ngành, đơn vị, quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố, vận động kết hợp với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố. Đặc biệt phải có phương thức phù hợp giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa truyền thống, tiềm năng thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Bên cạnh đó cần sáng tạo kết hợp ngoại giao văn hóa với ngoai giao kinh tế, ngoại giao chính trị trong bối cảnh biến động quan hệ lợi ích phức tạp giữa các quốc gia.

 

Minh Hảo

Chia sẻ bài viết: