Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin kinh tế - xã hội

15/09/2014 - 11:43 AMbaohaiphong.com.vn 10585 Lượt xem

Tàu chở hàng công-ten-nơ vào bốc xếp hàng tại

Cảng Tân Vũ (Công ty CP Cảng Hải Phòng).

Việt Nam là quốc gia có vùng biển, đảo rộng lớn. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển, đảo có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Vùng biển Việt Nam nằm trong khu vực biển Đông, là khu vực có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng…với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Biển ngày càng có vai trò to lớn, quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Hải Phòng là thành phố cảng biển, kinh tế biển có thể coi là động lực, “xương sống” của nền kinh tế thành phố với các ngành đặc thù như dịch vụ vận tải và cảng biển, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, du lịch sinh thái biển, đảo...

 

Đảng và Chính phủ quan tâm và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và trước diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều phức tạp, tranh chấp lãnh thổ, biên giới, nhất là biên giới trên biển đặt ra nhiều vấn đề với các nước có vùng biển như nước ta càng cần đặc biệt quan tâm, có chính sách bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc khỏi mọi sự xâm lấn và vi phạm từ các thế lực bên ngoài.

Để tiếp tục phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ 21, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 10) thông qua Nghị quyết 09-NQ/TƯ ngày 9-2-2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó nhấn mạnh "thế kỷ 21 được thế giới xem là thế kỷ của đại dương”. Nghị quyết xác định các quan điểm chỉ đạo về định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020:

Một là, nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường, kết hợp giữa phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ba là, khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lực bên trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Trên tinh thần đó, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn.

Mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp hiện đại hoá, làm cho đất nước giàu mạnh. Mục tiêu cụ thể là xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển có thu nhập bình quân đầu người cao gấp hai lần so với thu nhập bình quân chung của cả nước. Cùng với xây dựng một số thương cảng quốc tế có tầm cỡ khu vực, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, sẽ xây dựng một số khu kinh tế mạnh ở ven biển; xây dựng cơ quan quản lý tổng hợp thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về biển...

Trên cơ sở đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 10) có những định hướng chiến lược sát đúng và cụ thể về phát triển kinh tế biển đến năm 2020 trên một số lĩnh vực quan trọng về kinh tế - xã hội, chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển khoa học - công nghệ biển, xây dựng kết cấu hạ tầng biển.

Từ đó đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hành động đưa kinh tế biển nước ta phát triển lên tầm cao mới. Nguồn tài nguyên biển được đầu tư, sử dụng hợp lý hơn kết hợp với công tác bảo vệ môi trường biển góp phần tích cực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, tiềm lực quốc phòng của nước ta cũng được nâng lên đáng kể, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra trên biển.Luật gia Lê Liên

(Hội Luật gia thành phố)

Chia sẻ bài viết: