Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin kinh tế - xã hội

02/11/2015 - 3:36 PMbaohaiphong.com.vn 8034 Lượt xem

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn lực

quan trọng giúp Hải Phòng hình thành cơ sở hạ tầng chiến lược, mang tính vượt trội.

Ảnh: Đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15  khẳng định “Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã thật sự là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển”. Đến nay, thành phố thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 20 địa phương và vùng lãnh thổ thuộc 13 quốc gia trên thế giới; có quan hệ kinh tế thương mại với 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, thành phố đón tiếp khoảng 150 đoàn khách quốc tế đến làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

 

Ngoại giao kinh tế luôn được đặt ở vị trí trọng tâm, đạt nhiều bước tiến quan trọng, nổi bật là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng đột phá, ước đạt 7,63 tỷ USD giai đoạn 2010-2015, bằng 1,5 lần tổng vốn FDI của những năm trước cộng lại, với nhiều dự án được đánh giá cao về quy mô, chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ tiên tiến của các tập đoàn lớn, uy tín trên thế giới. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng là nguồn lực quan trọng giúp thành phố hình thành cơ sở hạ tầng chiến lược, mang tính vượt trội như cảng nước sâu, đường cao tốc… Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả cao; công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công  tác lãnh sự và bảo hộ công dân, quản lý thống nhất đối ngoại được tiếp tục đổi mới và ngày càng hiệu quả; công tác thông tin đối ngoại từng bước được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế để phát triển thành phố nhanh và bền vững; đồng thời giúp tăng cường nội lực, nâng cao vị thế, uy tín của thành phố, làm tiền đề thực hiện mục tiêu  xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố quốc tế. 
 
Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố cũng còn nhiều hạn chế như: chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố, nhận thức của cộng đồng về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn tâm lý trông chờ; công tác cải cách hành chính phục vụ hội nhập còn thể hiện sự lúng túng; chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng yêu cầu, kỹ năng nghề nghiệp còn thấp, kinh nghiệm thực tế còn thiếu, chưa sẵn sàng cho phân công lao động quốc tế ngày càng sâu sắc; cơ sở hạ tầng  chưa theo kịp yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, thiếu đồng bộ; khả năng nhận định, đánh giá và dự báo trước tình hình để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới nhìn chung còn yếu kém.
 
Hiện nay, trên thế giới đang có xu hướng tiếp cận xây dựng “thành phố quốc tế” hay “thành phố toàn cầu hóa” do quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở các đô thị trên thế giới mang lại. Khái niệm “thành phố quốc tế” được nhiều học giả quốc tế thừa nhận với những đặc trưng: là trung tâm dịch vụ-thương mại- tài chính- lưu trú- y tế- giáo dục- khoa học công nghệ chất lượng cao; là cảng trung tâm năng động, có các đầu mối công nghiệp chủ chốt; có sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia.
 
Xét thực tiễn và tiềm năng của thành phố, và đối chiếu với cách tiếp cận thành phố quốc tế nêu trên, có thể thấy Hải Phòng hội tụ đủ những điều kiện để bứt phá thành thành phố quốc tế với mục tiêu lõi là thành phố Cảng xanh, văn minh và hiện đại theo Kết luận 72 của Bộ Chính trị.
 
Trong 5 năm tới, Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định song phương, đa phương quan trọng khác sẽ có hiệu lực; tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh. Thành phố Hải Phòng đứng trước những vận hội và thách thức lớn đan xen. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó hướng tới Hải Phòng là thành phố có tính quốc tế cao, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
 

Ngoại giao kinh tế luôn được đặt ở vị trí trọng tâm, đạt nhiều bước tiến quan trọng, nổi bật là thu hút FDI.

Ảnh: Dự án xây dựng đường Tân Vũ - Lạch Huyện sử dụng vốn ODA.

 
Một là, tích cực triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân; đa dạng hóa các đối tác, chủ thể đối ngoại: chính quyền, chính đảng, tập đoàn xuyên quốc gia, tổ chức quốc tế cùng với xác định rõ mục đích, đối tượng, trọng tâm hợp tác trong quan hệ quốc tế. Làm sâu sắc hơn, thực chất hơn trong quan hệ, tích cực xây dựng “lòng tin chiến lược” với bạn bè và đối tác quốc tế tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Trung Đông, Ấn Độ và Nga.
 
Hai là, tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến trong hoạt động ngoại giao kinh tế, ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, các ngành công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, xử lý chất thải, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cảng biển, cảng hàng không,… thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế như: vốn FDI, ODA, NGO, các chương trình hợp tác chiến lược, trọng điểm; tạo dựng sự gắn bó hữu cơ đan xen về lợi ích giữa các bên.
 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ công nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, công sức của nhân dân, của doanh nghiệp, không ngừng củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ (trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại) với ý thức, tinh thần phục vụ cao song song với xây dựng, quảng bá hình ảnh tốt đẹp, thân thiện về vùng đất và con người Hải Phòng trong mắt bạn bè và đối tác quốc tế.
 
Bốn là, hội nhập quốc tế mà cốt lõi là hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó đội ngũ doanh nhân đóng vai trò là chủ thể của sự nghiệp này. Theo đó, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường, liên doanh - liên kết, tranh thủ vốn, công nghệ, trình độ quản lý phù hợp với các định hướng phát triển của thành phố và đón bắt những ưu đãi từ các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết.
 
Năm là, khai thác tối đa lợi thế hạ tầng đã được đầu tư trong thời gian qua, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương thúc đẩy triển khai các công trình hạ tầng quan trọng, thiết yếu như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô cao tốc ven biển, mở rộng quốc lộ 10…; đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm trong nước và quốc tế; đồng bộ hóa các phương thức giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không nhằm nâng cao chất lượng vận tải, logistics, khẳng định vai trò Cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của các tỉnh phía Bắc.
 
Sáu là, tập trung làm rõ, xây dựng mô hình thành phố Hải Phòng trong tương lai gắn với tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng đắn các thuận lợi, thách thức trong triển khai thực hiện, để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chiến lược công tác đối ngoại sát thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Chủ động xây dựng quan hệ chặt chẽ, khăng khít với các cơ quan đối ngoại trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao và các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập của thành phố. Quán triệt thực hiện Quy chế thống nhất công tác đối ngoại theo Quyết định 272 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố để quản lý các hoạt động đối ngoại một cách toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị làm công tác đối ngoại của thành phố.
 
Với những thành tựu to lớn đạt được trong những năm qua, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác đối ngoại với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn kế thừa, phát huy truyền thống “Trung dũng Quyết thắng”, vượt qua mọi khó khăn thách thức, làm cho tinh thần và quyết tâm hội nhập quốc tế thấm sâu hơn nữa vào hệ thống chính trị và đời sống xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố quốc tế trong tương lai không xa.
 

Nguyễn Anh Tuân

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Chia sẻ bài viết: