Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Liên hệ


Xem Sở ngoại vụ thành phố Hải Phòng ở bản đồ lớn hơn

Cổng thông tin Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng

  inprocenter@gmail.com

  Số 13-15 Trần Quang Khải - Hải Phòng - Việt Nam

  (84) 313 810 208