Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Lễ tân ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ứng xử ngoại giao mẫu mực - Phần II
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ứng xử ngoại giao mẫu mực - Phần II
Thời kỳ đầu sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1946), ngoại giao Việt Nam phải đấu tranh trên nhiều mặt trận, quan trọng nhất là kiềm chế, hòa hoãn với Tưởng và tập trung đối phó với Pháp.Về phía Việt Nam DCCH, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời chủ trương tiếp xúc với đại diện của Pháp, vừa để khẳng định với Pháp vị thế làm chủ của mình, biểu thị quyết tâm của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, vừa tìm hiểu thái độ, mưu đồ của Pháp, đồng thời thăm dò khả năng thỏa hiệp để hỗ trợ đồng bào m
  Chi tiết

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ứng xử ngoại giao mẫu mực - Phần I
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ứng xử ngoại giao mẫu mực - Phần I
Về ngoại giao Hồ Chí Minh, những vấn đề lớn như tư tưởng, quan điểm, nghệ thuật... đã được nghiên cứu và giới thiệu trong nhiều bài viết và trong một số sách đã phát hành([1]). Loạt bài viết này, tác giả xin chỉ giới thiệu một số câu chuyện ứng xử ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Các sự kiện kể ra dưới đây thường xảy ra trong các tình thế rắc rối, tế nhị, khó xử. Có những câu chuyện chưa được giới thiệu trên sách, báo nên có thể nhiều người ch
  Chi tiết

Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ
Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Chi tiết

Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính
Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Chi tiết

Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Chi tiết