Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Các dự án

25/12/2014 - 3:49 PMheza.gov.vn 11517 Lượt xem

Ngày 24/12/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư Công ty cổ phần Aichi Tokei Denki (Nhật Bản), đăng ký thành lập Công ty TNHH Aichi Tokei Denki Việt Nam để thực hiện dự án “Nhà máy gia công, lắp ráp linh kiện, bán thành phẩm và thành phẩm của đồng hồ đo gas, đồng hồ đo nước điện tử, đồng hồ đo nước cơ học” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Dự án được thực hiện thành 02 giai đoạn. Giai đoạn I với mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp linh kiện bán thành phẩm và thành phẩm của đồng hồ đo gas, đồng hồ đo nước điện tử, quy mô đạt 460.000 đồng hồ đo gas, 99.000 đồng hồ đo nước điện tử trong năm 2016; 520.000 đồng hồ đo gas, 115.000 đồng hồ đo nước điện tử trong năm 2017. Giai đoạn II có mục tiêu xây dựng nhà sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện bán thành phẩm của đồng hồ đo nước cơ học, với quy mô 580.000 đồng hồ đo gas, 200.000 đồng hồ đo nước điện tử, 1.000.000 bộ phận hiển thị đồng hồ đo nước cơ học, 1.000.000 bộ phận đo đồng hồ đo nước cơ học trong năm 2018; từ năm 2019 dự án sản xuất ổn định đạt 620.000 đồng hồ đo gas, 300.000 đồng hồ đo nước điện tử, 1.500.000 bộ phận hiển thị đồng hồ đo nước cơ học và 1.500.000 bộ phận đo đồng hồ đo nước cơ học. Tổng vốn đầu tư của dự án tương đương 26 triệu USD. Trong đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp (bằng vốn góp để thực hiện dự án) tương đương 10 triệu USD. Theo kế hoạch, giai đoạn I của dự án chính thức hoạt động vào tháng 04/2016 và giai đoạn II vào tháng 01/2018./.

 

 

Thực hiện: Thành Công - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Chia sẻ bài viết: