Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Hướng dẫn chung về đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN QUỐC GIA KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỚI NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN QUỐC GIA KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỚI NĂM 2020
Ngày 29/04/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 631/QĐ-TTg ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.
  Chi tiết


Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế Cát Hải - Đình Vũ
Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế Cát Hải - Đình Vũ
Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (trừ những dự án đầu tư có điều kiện trong khu thuế quan và dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật).
  Chi tiết