Chính sách đối ngoại

Vi En Kr Ja Cn

Định hướng công tác đối ngoại của TP Hải Phòng

Chỉ thị số 40 CT/ TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chỉ thị số 40 CT/ TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Hải Phòng là địa phương có khá đông đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là ở các nước có nền công nghiệp phát triển. Thời gian qua, công tác đối ngoại được tăng cường, trong đó công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố đã có chuyển biến tích cực, thu được một số kết quả bước đầu quan trọng, đáng khích lệ.
  Chi tiết

Đối ngoại Việt Nam năm 2013
Đối ngoại Việt Nam năm 2013
Ngoại giao chính trị diễn ra sôi động với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội của Việt Nam đến các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng nhất và các nước bạn bè truyền thống.
  Chi tiết