TIN TỨC NỔI BẬT

Tin Đối ngoại Thành phố

18/09/2014 - 8:41 AMhaiphong.gov.vn 12367 Lượt xem

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực.

 

Một số nội dung được UBND thành phố yêu cầu triển khai tuyên truyền: Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau hình thành cộng đồng. Làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN; ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng. Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà thành phố  có thể khai thác từ các quốc gia này. Tuyên truyền về vai trò tích cực và vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập nhanh chóng với những đóng góp quan trọng được ghi nhận cho sự phát triển và thành công của ASRAN, nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN. Quảng bá về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch… của thành phố Hải Phòng, của Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN.

Việc tuyên truyền sẽ thông qua các hình thức: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa; in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, tờ rơi; tổ chức các hình thức cổ động trực quan như băng rôn, áp phích; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi, đào tạo giữa học sinh, sinh viên, thanh niên Hải Phòng với các nước ASEAN; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh phổ thông…

UBND thành phố giao trách nhiệm thực hiện Kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTB&XH, Sở VHTT&DL, UBND các quận, huyện và một số cơ quan, đơn vị khác tổ chức thực hiện Kế hoạch.



Minh Hằng

Chia sẻ bài viết: