Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Thông tin kinh tế - xã hội

06/07/2015 - 3:07 PMhaiphong.gov.vn 10669 Lượt xem

Công trường thi công Dự án cải thiện điều kiện

vệ sinh môi trường Hải Phòng sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản

Từ năm 2011 đến nay, thành phố Hải Phòng đã được Chính phủ các nước trên thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế như: Hàn Quốc, Phần Lan, Đức, Pháp, JICA, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)… tài trợ trực tiếp nguồn vốn ODA cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư 466,86 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 248,11 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 218, 75 triệu USD. Hiện, có 03 dự án đã hoàn thành và 05 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, Hải Phòng luôn xác định việc tranh thủ các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn vay ODA là một trong những giải pháp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Từ năm 2011 đến nay, thành phố Hải Phòng đã được Chính phủ các nước trên thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế như: Hàn Quốc, Phần Lan, Đức, Pháp, JICA, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)… tài trợ trực tiếp nguồn vốn ODA cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư 466,86 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 248,11 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 218, 75 triệu USD. Hiện, có 03 dự án đã hoàn thành và 05 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, Hải Phòng luôn xác định việc tranh thủ các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đặc biệt là vốn vay ODA là một trong những giải pháp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hiệu quả từ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Đến nay, các dự án ODA trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, đặc biệt đã tập trung hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội trọng yếu, nâng cao đời sống của người dân thành phố. Các dự án cầu và đường huyết mạch trên địa bàn trong lĩnh vực giao thông được tập trung đầu tư làm mới như: Dự án xây dựng cầu Rào II, Dự án Phát triển giao thông đô thị…Đặc biệt Dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường và Dự án Quỹ quay vòng vốn vay cải tạo nhà được Ngân hàng thế giới đánh giá là các dự án thành công nhất tại Việt Nam. Các dự án ODA cũng đã tạo ra được hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước… Trong lĩnh vực giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống, các Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng; Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, cấp nước và vệ sinh… đã có ảnh hưởng tích cực tới việc cải thiện cơ bản môi trường sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như hỗ trợ tích cực người dân nghèo trên địa bàn thành phố.

Thông qua nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA, các công nghệ mới, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cũng được chuyển giao đã có những tác động tích cực trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, ODA cũng góp phần thể chế, đặc biệt là tập trung, nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án cũng như các cơ quan quản lý có liên quan.

Tuy nhiên, có thể thấy thu hút và quản lý sử dụng nguồn vốn ODA trong giai đoạn vừa qua của thành phố vẫn còn một số hạn chế do chưa có quy hoạch, định hướng tổng thể về thu hút đầu tư phát triển; hệ thống văn bản liên quan đến quản lý và sử dụng ODA chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ so với các quy định về xây dựng cơ bản hiện hành; đặc biệt kinh phí đối ứng bố trí cho công tác bồi thường GPMB trong một số trường hợp chưa được kịp thời; quy trình thủ tục ODA của một số nhà tài trợ khá phức tạp, chưa phân cấp mạnh cho cơ quan tiếp nhận viện trợ… điều này đã gây khó khăn, chậm trễ trong việc thực hiện các dự án ODA.

Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển

Giai đoạn từ 2016 đến 2020, thành phố xác định ưu tiên thu hút nguồn vốn ODA để phục vụ các dự án phát triển giao thông, đặc biệt là các tuyến đường giao thông vành đai thành phố như cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên… Đây là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm thiểu sức ép về giao thông đô thị, tăng cường tính  kết nối giao thông vùng, nâng cao hiệu quả khai thác của các công trình dự án như: Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện…

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thu hút và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn ODA để từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống cấp nước tại các thị trấn, cấp đủ nước sạch cho đô thị. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, ưu tiên thu hút ODA vào các lĩnh vực thiết bị dạy nghề, hiện đại hóa trường Đại học và ngành nghề đào tạo trọng điểm, hỗ trợ xây dựng các trường học và cơ sở vật chất tại các vùng khó khăn. Đồng thời, nâng cấp và tăng cường trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, bệnh viện đa khoa các huyện, đầu tư hỗ trợ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em…

Hiện nay, Hải Phòng đang tập trung triển khai công tác vận động nguồn vốn ODA cho 3 dự án, đó là: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc với tổng số vốn tài trợ là 100 triệu USD; Dự án xây dựng cầu Vũ Yên và Nguyễn Trãi sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng số vốn tài trợ khoảng 400 triệu USD và Dự án nâng cấp Bệnh viện Trẻ em sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức với tổng số vốn tài trợ dự kiến khoảng 25 triệu Euro.

 

Thùy Chi

Chia sẻ bài viết: