Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Các dự án

07/01/2015 - 5:51 PMheza.gov.vn 11035 Lượt xem

TÌNH HÌNH CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
QUÝ IV NĂM 2014

 

A. Dự án cấp mới


I. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Quý IV năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đầu tư các dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong quý IV năm 2014 tương đương 312,951 triệu USD, bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 22 000086, chứng nhận lần đầu ngày 10/10/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ (B.V.I - Bỉ - Việt Nam) thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp số 1, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Cát Hải, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

            

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
259.412.810 USD 259.412.810 USD 50 năm

 

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000161, chứng nhận lần đầu ngày 30/10/2014, chứng nhận nhà đầu tư Gebhard Trade B.V. (Hà Lan) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Gebhard Electro Việt Nam với ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất các loại bảng điện và hộp điều khiển điện cho ngành công nghiệp đóng tàu; lắp đặt hệ thống điện cho ngành công nghiệp đóng tàu. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng thuộc lô đất CN2, KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
145.000 USD 145.000 USD 20 năm


3. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 022 000162, chứng nhận lần đầu ngày 04/11/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines (MOL) (Nhật Bản), Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Việt Nam (Viseco) (Việt Nam), Công ty cổ phần Liên kết vàng (GL) (Việt Nam) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH MVG Đình Vũ với ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu thiết bị; dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN5.3I, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
4.150.000 USD 4.150.000 USD 30 năm

 
4. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000163, chứng nhận lần đầu ngày 17/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Meiko Industrial (Nhật Bản) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Meiko Việt Nam với ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm linh kiện nhựa, tấm nhựa lắp ráp và khuôn đúc nhựa cho các thiết bị máy móc văn phòng và cung cấp dịch vụ bảo trì cho các thiết bị này. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp chế xuất. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A4, Khu CN3B, Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
6.000.000 USD 1.600.000 USD 50 năm

 

5. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 22 000096, chứng nhận lần đầu ngày 18/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) thực hiện dự án: Kho bãi Nippon Express Đình Vũ. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN5.6B, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
17.243.000 USD 17.243.000 USD 43 năm

 

6. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000164, chứng nhận lần đầu ngày 24/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Aichi Tokei Denki (Nhật Bản) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Aichi Tokei Denki Việt Nam với ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng nhà máy lắp ráp linh kiện bán thành phẩm và thành phẩm của đồng hồ đo gas, đồng hồ đo nước điện tử; xây dựng nhà sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện bán thành phẩm của đồng hồ đo nước cơ học. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp chế xuất. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A1, khu CN5, Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
26.000.000 USD 10.000.000 USD 50 năm

 

 II. Các dự án có vốn đầu tư trong nước

Quý IV năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 09 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đầu tư các dự án DDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong quý IV năm 2014 tương đương 965,283 tỷ VNĐ, bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000087, chứng nhận lần đầu ngày 08/10/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Khoáng sản Pha lê thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất KB1.9, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
107,236 tỷ VNĐ 30 tỷ VNĐ 50 năm

 

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000088, chứng nhận lần đầu ngày 10/10/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và dịch vụ Đình Vũ thực hiện dự án: Khu phức hợp công nghiệp Greencom. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN2.5, CN2.6A, CN2.6B và CN2.8, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
140,608 tỷ VNĐ 30 tỷ VNĐ 43 năm

 

3. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000089, chứng nhận lần đầu ngày 22/10/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kho xăng dầu 45.000 m3. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN1, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
260 tỷ VNĐ 30 tỷ VNĐ 43 năm

 

4. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000090, chứng nhận lần đầu ngày 18/11/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tài Anh thực hiện dự án: Hệ thống kho bãi Tài Anh. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất KB2.4, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
56,506 tỷ VNĐ 40 tỷ VNĐ 43 năm

 

5. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000091, chứng nhận lần đầu ngày 24/11/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn thực hiện dự án: Hệ thống kho, bãi chứa hàng. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất KB1.3 và KB 1.7, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
90,783 tỷ VNĐ 19 tỷ VNĐ 43 năm

 

6. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000094, chứng nhận lần đầu ngày 05/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Tràng Duệ thực hiện dự án: Xây dựng và khai thác kinh doanh nhà xưởng, kho bãi. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A2, khu CN5, Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
100 tỷ VNĐ 10 tỷ VNĐ 50 năm

 

7. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000092, chứng nhận lần đầu ngày 12/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Nhật Quang APC thực hiện dự án: Kho bãi Nhật Quang. Địa điểm thực hiện dự án: Lô KB1.5, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
62 tỷ VNĐ 18 tỷ VNĐ 43 năm

 

8. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000093, chứng nhận lần đầu ngày 12/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Việt thực hiện dự án: Kho vận và Logistics Công ty cổ phần Kim khí Bắc Việt. Địa điểm thực hiện dự án: Lô KB2.1, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
120 tỷ VNĐ 36,3 tỷ VNĐ 43 năm

 

9. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000095, chứng nhận lần đầu ngày 18/12/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH Máy tính Tân An Thịnh Việt Nam thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN4.2, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
28,150 tỷ VNĐ 20,150 tỷ VNĐ 43 năm

 

B. Các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Quý IV năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 08 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 135,498 triệu USD; 07 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 286,898 tỷ VNĐ.

C. Số liệu năm 2014 và số liệu lũy kế
Năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 27 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương 795,229 triệu USD; 16 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương 3.948 tỷ VNĐ. Năm 2014, có 100 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 21 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 295,222 triệu USD; 15 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 07 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 586 tỷ VNĐ.

Như vậy, năm 2014, tổng vốn FDI thu hút vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng đạt 1,090 tỷ USD; tổng vốn DDI thu hút đạt 4.596 tỷ VNĐ.

Tính lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại Hải Phòng có 163 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 7,058 tỷ USD; 85 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 36.929 tỷ VNĐ.

 

Thông tin chi tiết vui lòng nhấn tại các đường dẫn sau:

Bảng thống kê dự án FDI theo nguồn vốn và khu công nghiệp, khu kinh tế

Bảng thống kê dự án DDI theo khu công nghiệp, khu kinh tế

Phụ lục bản tin Xúc tiến đầu tư quý IV năm 2014

Chia sẻ bài viết: