Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Các dự án

01/10/2014 - 2:57 PMheza.gov.vn 14651 Lượt xem
TÌNH HÌNH CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
QUÝ III NĂM 2014


A. Dự án cấp mới
I. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài


Quý III năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đầu tư các dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong quý III năm 2014 tương đương 39,8 triệu USD, bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000155, chứng nhận lần đầu ngày 15/07/2014, chứng nhận nhà đầu tư Hi Business Logistics Co., Ltd. (Hàn Quốc) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Hi Logistics VietNam với ngành, nghề kinh doanh: dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; dịch vụ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi Logistics; hoạt động xử lý hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó, hoạt động cho thuê và thuê mua container. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà P2, lô đất LG, Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
500.000 USD 300.000 USD 20 năm

 

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000157, chứng nhận lần đầu ngày 15/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư là 05 cá nhân quốc tịch Hàn Quốc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH HKTM Vina với ngành, nghề kinh doanh: sản xuất băng chuyền tải và máy tự động dùng trong nhà xưởng; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng băng chuyền tải và máy tự động dung trong nhà xưởng. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Địa điểm thực hiện dự án: Tầng 1, nhà P2, lô đất LG, Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
300.000 USD 300.000 USD 5 năm

 

3. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000158, chứng nhận lần đầu ngày 20/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư Warehousing Workshop Worldwide Limited. (Hong Kong) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Cho thuê kho và nhà xưởng xây sẵn quốc tế Hải Phòng với ngành, nghề kinh doanh: xây dựng và kinh doanh kho, nhà xưởng xây sẵn; tư vấn đầu tư; dịch vụ bảo dưỡng khu công nghiệp. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN4,2B, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
15.500.000 USD 3.500.000 USD 43 năm

 

4. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000159, chứng nhận lần đầu ngày 20/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư Taiyou Denki K.K. (Nhật Bản) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Công nghiệp Aspiresun Việt Nam với ngành, nghề kinh doanh: lắp ráp loa âm thanh. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất IN3-1*F, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
7.000.000 USD 900.000 USD 44 năm

 

5. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000160, chứng nhận lần đầu ngày 29/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư Dynapac Co., Ltd. (Nhật Bản) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Dynapac (Hải Phòng) với ngành, nghề kinh doanh: sản xuất, kinh doanh bao bì carton và các loại vật liệu đóng gói. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp chế xuất. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất IN3-1*G, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ doanh nghiệp Thời hạn thực hiện dự án
14.000.000 USD 8.000.000 USD 44 năm

 

II. Các dự án có vốn đầu tư trong nước

Quý III năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 03 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đầu tư các dự án DDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong quý III năm 2014 tương đương 1.883,543 tỷ VNĐ, bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000083, chứng nhận lần đầu ngày 04/07/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bình Tiến thực hiện: Dự án hệ thống kho bãi. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất KB1.6, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải , thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
33,543 tỷ VNĐ 12 tỷ VNĐ 44 năm

 

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000084, chứng nhận lần đầu ngày 04/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thành thực hiện: Dự án hệ thống kho bãi Hoàng Thành. Địa điểm thực hiện dự án: Lô L04, L05, L06, L07, L08, L09, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu2), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải , thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
850 tỷ VNĐ 20 tỷ VNĐ 47 năm

 

3. Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000085, chứng nhận lần đầu ngày 27/08/2014, chứng nhận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng thực hiện: Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn II. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, xã An Hòa, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải , thành phố Hải Phòng.

 

Tổng vốn đầu tư Vốn góp để thực hiện dự án Thời hạn thực hiện dự án
1000 tỷ VNĐ 200 tỷ VNĐ 50 năm

 

B. Các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Quý III năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 04 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 9,36 triệu USD; 05 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 69,077 tỷ đồng.

C. Số liệu 9 tháng đầu năm và số liệu lũy kế

9 tháng đầu năm 2014, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có 21 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương 482,279 triệu USD; 07 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương 2.982,498 tỷ VNĐ. 9 tháng đầu năm 2014, có 77 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 14 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 159,724 triệu USD; 08 dự án có vốn đầu tư trong nước được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 04 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 299,077 tỷ VNĐ.

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2014, tổng vốn FDI thu hút vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng đạt 642 triệu USD; tổng vốn DDI thu hút đạt 3.281,575 tỷ VNĐ.

Tính lũy kế đến ngày 30 tháng 09 năm 2014, trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại Hải Phòng có 159 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 6,616 tỷ USD; 76 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 35.729 tỷ VNĐ.

 

Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết:
Bảng thống kê dự án FDI theo nguồn vốn và khu công nghiệp, khu kinh tế
Bảng thống kê dự án DDI theo khu công nghiệp, khu kinh tế
Phụ lục bản tin Xúc tiến đầu tư quý III năm 2014

Chia sẻ bài viết: