Cảng Hải Phòng
Hoa Phượng

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HẢI PHÒNG

Chào thành phố cảng xanh

Vi En Kr Ja Cn

Bản tin đối ngoại

26/12/2016 - 9:59 AMTTTT & PTĐN 1396 Lượt xem

Tải xuống

Chia sẻ bài viết: