Hợp tác quốc tế

Vi En Kr Ja Cn

Các dự án

20/08/2014 - 1:43 PMheza.gov.vn 10309 Lượt xem

Ngày 15/08/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư trong nước tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

Theo đó, Công ty TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng đã điều chỉnh tên gọi, mục tiêu và quy mô, tăng tổng vốn đầu tư, tăng vốn góp và tiến độ thực hiện của dự án “Nhà máy sơ chế, tái chế phế liệu và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại”. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 80 tỷ VNĐ lên 96 tỷ VNĐ, vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 04 tỷ VNĐ lên 05 tỷ VNĐ. Dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2014.

Với dự án “Nhà máy phân loại sơ chế, tái chế phế liệu công nghiệp Thịnh Vượng”, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thịnh Vượng đã điều chỉnh tên gọi của dự án, tăng tổng vốn đầu tư từ 30 tỷ VNĐ lên 50 tỷ VNĐ, vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 04 tỷ VNĐ lên 4,5 tỷ VNĐ, diện tích đất dự kiến sử dụng là 7.154 m2, dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2015.

Hai dự án nêu trên là những dự án có vốn đầu trong nước đầu tiên trong quý III năm 2014 điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng./.


Thực hiện: Quỳnh Mai - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Chia sẻ bài viết: